Black sugar scrub foam - SRM đường đen hạt

190.000₫

- SRM đường đen Dành cho da dầu, sản phẩm này có các hạt mịn nhỏ khi kết hợp với nước thì các hạt nhỏ tan mất , dùng thích và rất sạch ...


- SRM đường đen

Dành cho da dầu, sản phẩm này có các hạt mịn nhỏ khi kết hợp với nước thì các hạt nhỏ tan mất , dùng thích và rất sạch

Sản phẩm liên quan

Son Kem AOA

55.000₫

Son Kem Jordana

170.000₫

Son thỏi Jordana

85.000₫

Son Kem Itskin

155.000₫

Có thể bạn quan tâm