Đổi trả & bảo hành

Mọi sản phẩm đều được đổi trả miễn phí trong vòng 72h khi:

- Chưa sử dụng sản phẩm

- Vẫn nguyên tem mac