The style pearl eyeliner- kẻ mắt nước trắng

120.000₫

The Style pearl eyeliner . Kẻ mắt nước kẻ viền dưới giúp mắt to đẹp hơn, màu trắng có nhũ mịn kiểu ngọc trai bắt sáng và cực lâu trôi


The Style pearl eyeliner . Kẻ mắt nước kẻ viền dưới giúp mắt to đẹp hơn, màu trắng có nhũ mịn kiểu ngọc trai bắt sáng và cực lâu trôi

 

 

Có thể bạn quan tâm