The style pearl eyeliner- kẻ mắt nước trắng

120.000₫

The Style pearl eyeliner . Kẻ mắt nước kẻ viền dưới giúp mắt to đẹp hơn, màu trắng có nhũ mịn kiểu ngọc trai bắt sáng và cực lâu trôi


The Style pearl eyeliner . Kẻ mắt nước kẻ viền dưới giúp mắt to đẹp hơn, màu trắng có nhũ mịn kiểu ngọc trai bắt sáng và cực lâu trôi

 

 

Sản phẩm liên quan

Son Kem AOA

55.000₫

Son Kem Jordana

170.000₫

Son thỏi Jordana

85.000₫

Son Kem Itskin

155.000₫

Có thể bạn quan tâm